X

Видео обучение – Счетоводство

Някои акценти върху функции и възможности, които значително оптимизират работата в модул “СОТА – Счетоводство” на EJ System

Заключване на данни по документи, свързани с дневниците по ДДС

Представена е разработената в счетоводния модул функционална възможност за заключване на данните по документити, свързани с дневниците по ДДС.

 

 

Автоматично приключване на синтетични и аналитични сметки

В темата е разгледана възможността за автоматично приключване на синтетични и аналитични счетоводни сметки. Показани са два примера – съответно за приключване на синтетична и на аналитична сметка.

Използване на приключвателни вериги

Темата представя използването на приключвателни вериги в процеса на въвеждане и  обработка на документи от контрагенти в счетоводния модул на EJ System.

 

Отложено ползване на ДДС

В клипа е представено как се отразяват и отнасят сумите за ДДС от документи на доставчици като задължение за бъдещ период.

   
Проследяване на плащания – част 2

Част 2 включва примери, чрез които се показва как може да се направи присъединяване на фактура към направени плащания през банка.

Проследяване на плащания – част 1

В част 1 са разгледани примери, които илюстрират как може да се направи присъединяване на плащане през банка към осчетоводени фактури.

Протоколи по ВОП

В тази тема е представено въвеждането и обработването на първичните документи, по които е осъществено Вътре – Общностно Придобиване (ВОП) и автоматичното генериране на протоколи по ВОП.

Въвеждане и обработване на документи само чрез клавиатурата

В клипа е показано как може да се въвеждат документи само с помощта на клавиатурата без да се използва мишката.

 

Абонирайте се и ни гледайте в нашия канал на YouTube – Приложни информационни системи ООД.

Може да гледате видео-клиповете тематично подредени в плейлистите по-долу:

Модул "СОТА - Счетоводство", EJ System