Warning: A non-numeric value encountered in /home/topicser/prilsys.bg/wp-content/plugins/logo-slider/logo-slider.php on line 276
X
Back

Новини

В какви срокове трябва да пазим информацията ?

Лицата са отговорни за целостта и интегритета на информацията, съдържаща се в базата данни на софтуера(текуща база данни и архивни копия на базата данни), както и за съхранението ѝ в сроковете по чл.38, ал.1 от ДОПК/който е 5 години/, независимо от нейното местонахождение.