X

Представяне

През 1989 г. екипът от програмисти и информатици, ръководен от професор д-р Красимир Марков и участието на д-р Илия Митов и доц. д-р Красимира Иванова, стартира своята работа по разработване на концепция за изграждане на бизнес софтуер.

През 1990 г. се създава фирма „ФОИ – Комерс”. След приключване на първия етап на анализи, научни разработки и практически експерименти – през 1993 г. е реализирана стартовата версия на счетоводния софтуер. В следващите две години се пускат програмите за складово стопанство и за изчисляване на работна заплата. След направени редица корекции, подобрения и функционални разширения, през 1995 г. на пазара излиза първата версия на обединения софтуер под името FOI5.

Във връзка с развитието на информационните и компютърни технологии и разширяването на нуждите на нашите клиенти от широкоспектърен продукт, през 1999 г. излиза нова версия продукт – FOI7, познат още като „Комплекс ФОИ”, представляващ единна програмна система за водене отчетността на бизнеса.

В следващите години екипът продължава да работи по разработване на нови функционалности в програмния комплекс, като същевременно и тримата основатели защитават докторски степени в направление информатика, а доц. Иванова и доц. Марков имат успешни академични кариери.

След няколко годишна работа и с водещата роля на д-р Илия Митов, през 2012 г. излиза новият продукт ARFA за работа и анализ на работни заплати. Той е изграден по новоразработените технологии и се явява пилотен проект на изграждащата се технологична програмна среда ArmSBuildеr.

Стартът на изцяло новата концепция за изграждане на бизнес софтуер е даден през 2015 година, когато в екипа се включва Методи Влъчков – експерт в областта на бизнес структурирането, икономиката и финансите. Учредява се новото дружество „Приложни Информационни Системи“ ООД. Разработва се продукт отговарящ на нуждите на малките и средни предприятия, за цялостно следене и анализ на техните финансови и икономически данни в реално време.

През 2016 г. на пазара излиза първият модул от системата, под новото име „EJ ARFA – Софтуер за ТРЗ и личен състав”. През 2017 г. и 2018 г. се пускат в експлоатация и модулите „EJ COTA – Счетоводен софтуер”, „EJ BONA – складов софтуер”, „EJ FIXA – Софтуер за управление на дълготрайни активи”. Четирите модула формират основата на софтуерния продукт за фирмено управление EJ System Standard.

В момента екипът ни работи по реализирането на нови модули към единния програмен комплекс EJ System – модул за регистрация, обработка и съхранение на документи, модул за управлението на проекти и модул за управление на качество. Паралелно с това се изграждат поддържащи модули автоматизиращи работата с документи и повишаващи възможностите за работа на EJ System в WEB среда и на мобилни устройства. Работим по създаването на собствена среда за криптиране на данни и среда за работа с разпределени бази данни и споделяне на ресурсите.