Warning: A non-numeric value encountered in /home/topicser/prilsys.bg/wp-content/plugins/logo-slider/logo-slider.php on line 276
X
Back

Нови атрибути за вход в EJ System: потребителско име и парола.

Въвеждане и настройване на потребителски имена и пароли за вход в програмния комплекс.

От 1 март 2018 г. входа в програмния комплекс EJ System ще се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Встъпването в сила на „Общия регламент относно защитата на данните“ (General Data Protection Regulation) с по-високи изисквания за безопасност на данните обуслови изменението на досега приетия начин за вход само чрез въвеждане на администраторска или операторска парола. Посредством въведения новия стил на работа чрез потребителско име и парола силно ще се ограничи възможността за нежелателно влизане в комплекса от неоторизирани лица в резултат от случайно „налучкване“ на паролата.

Активирането на новите атрибути за вход в системата се извършва от администратора на системата в раздел „Администриране на комплекса“, функция „Оператори и пароли“.

Внимание: Администраторът трябва да предупреди всички оператори от фирмата, използващи EJ System, за новия начин на влизане, като съобщи на всеки от тях съответното му потребителско име и парола за вход в комплекса!

 

Инструкция за администраторите на EJ System за въвеждане и настройване на потребителски имена и пароли за вход в комплекса

Първо. Стартирайте EJ System (двоен клик върху иконката „EJ System Std“ от работния плот, както при нормално влизане в системата) и въведете паролата на администратора (например, паролата, която Ви е била изпратена на електронната поща при първоначалното инсталиране на EJ System, ако все още не сте я променили) – фиг. 1.

Фиг. 1. Влизане в EJ System с администраторската парола

 

След като натиснете върху бутона „Да“ в нов панел на екрана ще се покаже служебно уведомление за въведените промени при вход в програмния комплекс (фиг. 2). Затворете уведомлението чрез стрелката в горния десен ъгъл на панела.

Фиг. 2. Информация относно активирането на новия начин за влизане

 

Второ. От главното меню изберете „Администриране на комплекса > Оператори и пароли“ (фиг. 3).

Фиг. 3. Главно меню – отваряне на прозореца „оператори и пароли“

 

Трето. В появилия се прозорец „оператори и пароли“ (фиг. 4) огледайте колоната „потребителско име“. За администратора (в горната таблица) и за всеки от операторите (долната таблица) задайте подходящо потребителско име. Всички потребителски имена трябва да бъдат уникални (не може да се повтарят). Внимавайте при използването на малки и големи букви.

Внимание! Ако за някой от операторите бъде зададено празно потребителско име или празна парола (напр. „ЙОРДАН ЙОРДАНОВ“ от фиг. 4), то той няма да може да влезне в EJ System.

Фиг. 4. Прозорец за редактиране на потребителските акаунти на администратора и на операторите

 

Четвърто. Кликнете с мишката върху бутона „Активиране на влизането в EJ System с потребителско име и парола“ (червеният бутон в долната част на прозореца). С това се показва диалоговият прозорец от фиг. 5. Потвърдете завършването на операцията като натиснете върху бутона „Да“.

Фиг. 5. Диалогов прозорец за потвърждаване на новия начин за влизане

 

Пето. Огледайте появилото се съобщение от фиг. 6.

Запомнете потребителското име на администратора – без него администрирането на EJ System ще бъде невъзможно!

След това затворете съобщението като натиснете върху стрелкичката в неговия горен десен ъгъл. С това активирането е завършено.

 

Фиг. 6. Съобщение, оказващо успешното активиране на новия начин за влизане

 

При последващо влизане в EJ System вече ще се показва диалоговият прозорец от фиг. 7, което изисква въвеждането на потребителско име и парола. Това ще важи както за администратора на комплекса, така и за всички оператори!

Важно: Не забравяйте като администратор да съобщите на всеки от операторите съответното му потребителско име и парола за вход в EJ System!

Фиг. 7. Влизане в EJ System чрез въвеждане на потребителско име и парола

 

Забележка: Ако сте пропуснали да зададете потребителско име за администратора и не можете да влезете в EJ System, опитайте с потребителското име ADM.

В новите инсталации на EJ System, които са направени след 28 февруари 2018 г. влизането в комплекса винаги ще се осъществява посредством въвеждане на потребителско име и парола. Първоначалното потребителско име и администраторска парола ще се изпращат по вписания e-mail адрес при инсталирането на EJ System. Потребителското име е ADM, а паролата за всяка нова инсталация е различна.