Warning: A non-numeric value encountered in /home/topicser/prilsys.bg/wp-content/plugins/logo-slider/logo-slider.php on line 276
X
Back

Новини

Нова версия на модул „ARFA – Персонал и ТРЗ“ съгласно промените в Наредба – 5 от 1 март 2019, за съдържанието и реда за изпращане на уведомленията по чл. 62, ал. 5 от КТ

Уважаеми клиенти,

във връзка с направените промени в Наредба – 5 (публикувани в ДВ бр. 12 от 08.02.2019 г.)  за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КТ, има нова версия на модул „ARFA – Персонал и ТРЗ“. За да можете да използвате съответните актуализации  съгласно промените в Наредба – 5, трябва да обновите програмата с новата версия.