Warning: A non-numeric value encountered in /home/topicser/prilsys.bg/wp-content/plugins/logo-slider/logo-slider.php on line 276
X

Новини

Какво е СУПТО ?

“Софтуер за управление на продажби в търговски обект” е всеки софтуер или модул от софтуер, независимо от технологиите за реализацията му, използван за обработка на информация за извършване на продажби на стоки и/или услуги в търговски обект, за които е налице задължение за издаване на фискален бон.

Нова версия на модул „ARFA – Персонал и ТРЗ“ съгласно промените в Наредба – 5 от 1 март 2019, за съдържанието и реда за изпращане на уведомленията по чл. 62, ал. 5 от КТ

Уважаеми клиенти, във връзка с направените промени в Наредба – 5 (публикувани в ДВ бр. 12 от 08.02.2019 г.)  за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал.

Нови формати за декларации образец 1 и образец 6 в EJ „ARFA – Персонал и ТРЗ“

От 02.02.2019 г. във връзка с новите формати за Декларации образец 1 и образец 6 в модул EJ „ARFA – Персонал и ТРЗ“ са направени необходимите изменения и допълнения,  съгласно внесените на 31.01.2019 промени от НАП.

Декларации за местни данъци и такси в модул FIXA – активи и инвентар

Фирма Приложни Информационни системи ООД , разработи функционалност за попълване, съхранение и следене на декларации необходими за общините във връзка с местни данъци и такси. В новата версия на модул FIXA имате възможност да попълвате декларация по чл.

Стартира модул „EJ System – ARFA – ТРЗ и личен състав“

Уважаеми клиенти, от 17.01.2019 г. в единния програмен комплекс EJ System STD е включена новата версия EJ System – ARFA на модула за заплати и личен състав. Новата версия е безплатна за всички клиенти, които ползват към момента модул ФОИ9 –АРФА. 

Нова версия на софтуера за ТРЗ и Личев Състав „ARFA“

Фирма „Приложни Информационни Системи“ ООД реализира нова версия на софтуера за ТРЗ и Личен Състав -ARFA. Новата версия на програмата за обработка на заплати вече е изцяло интегрирана в програмния комплекс EJ System.

Експорт на справки в excel

В EJ System модул COTA – счетоводен софтуер е разработен нов компонент за визуализация на справките в софтуера . Новата функция за експорт на данни в Excel  позволява  бързо и лесно обработване на информация в екранизиран табличен вид.

Разширяваме дистрибуторската си мрежа

Фирма Приложни Информационни Системи ООД, разширява своята дистрибуторска мрежа. Всеки, който има интерес в дистрибуцията на софтуер в сферата на счетоводството и бизнес управлението може да се свърже с нас.

Нова функция за улесняване и ускоряване на работата при обработката на първични документи

В EJ System модул „СОТА – Счетоводство“ е реализирана нова функция, която допълва съществуващите инструменти в програмата за улесняване и ускоряване на работата при обработката на първични документи. Функцията представлява подробен, усъвършенстван начин за проследяване на плащанията по контрагенти.

Ново приложение на EJ System за отдалечена поддръжка

Уважаеми клиенти, уведомяваме ви, че от 14.06.2018 г. отдалечената поддръжка ще се осъществява чрез ново приложение към EJ System, разработено от екипа програмисти на фирмата. По този начин, чрез новото приложение за отдалечен достъп до вашите данни, ние осигуряваме тяхната максимална защита, тъй като не използваме външни програми за достъп разработени от други фирми.