Warning: A non-numeric value encountered in /home/topicser/prilsys.bg/wp-content/plugins/logo-slider/logo-slider.php on line 276
X
Back

Настройки за автоматично изпращане на електронни документи и писма чрез EJ System

В EJ System  е разработена възможност да се изпращат електронни писма и документи чрез e-mail на потребителя/фирмата. Необходимо е администраторът на комплекса предварително да направи съответните настройки в административния модул на EJ System, които са специфични за различните електрони пощи.

От главното меню на EJ System трябва да се избере раздел „Администриране на комплекса“ и от списъка с функции към него – „Потребителски данни“ (фиг. 1).

фиг. 1. Администриране на комплекса. Потребителски данни.

 

На екрана се отваря нов прозорец, който съдържа в горната си част няколко функционални бутона. От тях трябва да се активира бутонът „комуникации“ (фиг. 2). В прозореца се зарежда работна форма, съдържаща редица полета, в които трябва да се направят настройките за изпращане на електронни документи и писма през електронната поща на потребителя/фирмата.  Всеки e-mail има специфични параметри и основните, които трябва да се въведат, за да може да се осъществи комуникацията са следните: изходящ сървър (хост), порт, криптиране на връзката, вид на SSL криптиране, име на работната потребителска поща и парола.

Фиг. 2. Комуникации

Прилагаме настройките за някои от най-популярните и често използвани електронни пощи: gmail, abv.bg, mail.bg, yahoo.com.

Gmail

Забележка:  В настройките на пощенската кутия трябва да се позволи достъпът до пощата през SMTP Профил в Google > Вход и сигурност  > Приложения с достъп до профила > Разрешаване на по-малко сигурни приложения: ВКЛ.

изходящ сървър (хост):

smtp.gmail.com

порт:

587

криптиране на връзката:

експлицитно задължително

вид на SSL криптиране:

TLSv1.2 (препоръчва се)

име на работната потребителска поща:

user_name@gmail.com

парола:

some_password

ABV.BG

изходящ сървър (хост):

smtp.abv.bg

порт:

465

криптиране на връзката:

имплицитно задължително

вид на SSL криптиране:

TLSv1.2 (препоръчва се)

име на работната потребителска поща:

user_name@abv.bg

парола:

some_password

MAIL.BG

Забележка:  В настройките на пощенската кутия трябва да се позволи достъпът до пощата през SMTP mail.bg поща > Настройки > Основни настройки > Разреши POP3/IMAP/SMTP достъп (трябва да се маркира)

изходящ сървър (хост):

smtp.mail.bg

порт:

465

криптиране на връзката:

имплицитно задължително

вид на SSL криптиране:

TLSv1.2 (препоръчва се)

име на работната потребителска поща:

user_name@mail.bg

парола:

some_password

YAHOO.COM

чрез порт 587

Забележка:  В настройките на пощенската кутия трябва да се позволи достъпът до пощата през SMTP YAHOO! поща > Account Info > Account security > Allow apps that use less secure sign in > включено

изходящ сървър (хост):

smtp.mail.yahoo.com

порт:

587

криптиране на връзката:

експлицитно задължително

вид на SSL криптиране:

TLSv1.2 (препоръчва се)

име на работната потребителска поща:

user_name@yahoo.com

парола:

some_password

чрез порт 465

Забележка:  В настройките на пощенската кутия трябва да се позволи достъпът до пощата през SMTP YAHOO! поща > Account Info > Account security > Allow apps that use less secure sign in > включено

изходящ сървър (хост):

smtp.mail.yahoo.com

порт:

465

криптиране на връзката:

имплицитно задължително

вид на SSL криптиране:

TLSv1.2 (препоръчва се)

име на работната потребителска поща:

user_name@yahoo.com

парола:

some_password