Warning: A non-numeric value encountered in /home/topicser/prilsys.bg/wp-content/plugins/logo-slider/logo-slider.php on line 276
X
Back

Новини

Към 31.03.2019 година сменихме касовия апарат с нов – отговарящ на изискванията на Наредба Н-18/13.12.2006 година на МФ. МОЖЕ ЛИ СЕГА ДА ВЪВЕДЕМ СУПТО И ДА ГО СВЪРЖЕМ С ТОЗИ ЕКАФП?

Следва да изберете софтуер от списъка на НАП: https://nap.bg/page?id=744, който да отговаря на Вашите изисквания. В срок до 7 дни от инсталирането му в търговския обект следва да подадете информация в НАП, по електронен път с КЕП, съгласно приложение № 32 от Наредбата.
Новите ЕКАФП могат да работят както в режим на „касов апарат“, така и в режим на „фискален принтер“. При първоначалните настройки на СУПТО, следва Вие или сервизния техник да превключи ЕКАФП в режим на „Фискален принтер“. От този момент ФУ се управлява автоматично от СУПТО.
Нямате право да регистрирате ръчно продажби/сторно на този касов апарат докато имате СУПТО свързан към него!