Warning: A non-numeric value encountered in /home/topicser/prilsys.bg/wp-content/plugins/logo-slider/logo-slider.php on line 276
X
Back

Как да използваме приложението за отдалечен достъп на EJ System

Работата с множеството модули на EJ System дава много богати функционални възможности. В реалния работен процес понякога възникват специфични казуси (поради допуснати грешки или двусмислено тълкуване на закони и разпоредби, или проблеми от софтуерен и хардуерен характер), за решаването на които, клиентите се обръщат за съдействие и помощ към нашите специалисти. В голям брой от случаите само телефонно обаждане е достатъчно за решаване на проблема, но има и такива ситуации, в които е необходимо анализирането на клиентските бази данни, поддържани и използвани от системата. Един от бързите и ефективни начини за тяхното наблюдение е чрез реализирането на отдалечен достъп по интернет до клиентския компютър.  За тази цел екип от наши специалисти разработиха ново приложение, с което много бързо и лесно се осъществява връзката с базите на клиента, при условие, че клиентът е дал разрешение за осъществяване на отдалечения достъп. С разработването и пускането в употреба на новото приложение се стремим да осигурим възможно най-добра защита на клиентските бази данни, спазвайки принципите за максимална сигурност на данните и минимална зависимост на системата от използването на външни приложения.

Стартирането на приложението за отдалечен достъп представяме в няколко стъпки:

  1. Инсталиране на приложението.
  2. Стартиране на сесията.
  3. Код за достъп до компютъра.
  4. Осъществяване на сесията.
  5. Приключване на сесията.

 

Стъпка 1. Инсталиране на приложението за отдалечен достъп.

Приложението се инсталира еднократно, а не при всяко използване на отдалечен достъп.

В случай, че използвате комплекса от програми на EJ System – инсталирането на приложението се извършва автоматично при обновяването чрез стартиране на бутона „Обновяване на модулите“.

В случай, че използвате само програмата за заплати, тогава инсталирането се извършва чрез стартиране на бутона „Инсталация на ФОИ9“ от страницата „Инсталиране на комплекс ФОИ9“ на сайта http://www.foi9.eu.

 

Стъпка 2. Стартиране на сесията.

Стартирането на сесията за отдалечен достъп може да осъществите като активирате или модула за заплати „ARFA – Персонал и ТРЗ“ или модула за счетоводство „COTA – Счетоводство“ на  EJ System.

След това от началния екран на активния вече модул трябва да стартирате функционалния бутон „Поддръжка“ с двоен клик на мишката върху него (фиг. 1).

фиг. 1. Стартиране на бутона “Поддръжка”

 

Стъпка 3. Код за достъп на компютъра.

На екрана се появява нов панел, който в долната си част съдържа шестцифрен потребителски номер, който всъщност е кода за достъп (фиг. 2). Този код трябва да продиктувате на специалиста от нашата фирма, на който давате отдалечен достъп до вашия компютър. При всяка нова сесия потребителския номер е различен.

фиг. 2. Код за достъп

 

Стъпка 4. Осъществяване на сесията.

Сесията реално се осъществява, когато специалиста (отсрещната страна) въведе на своя компютър кода за достъп, който му продиктувате.

Внимавайте – не затваряйте панела, който съдържа кода за достъп, а само го минимизирайте (фиг. 3)! Ако затворите панела ще прекратите сесията и ще трябва да извършите стъпки 2 и 3 отново.

фиг. 3. Минимизиране на панела

 

Възможно е някои антивирусни програми на компютъра да реагират на приложението извеждайки съобщение на екрана да потвърдите или откажете работа. В такъв случай следва да потвърдите работата (фиг. 3.1).

фиг. 3.1.

 

Стъпка 5. Край на сесията.

След като приключите двустранната работа във връзка с наблюдението на данните, трябва да затворите минимизирания панел, който съдържа кода за достъп.

Забележка: Приложението работи на ОС Windows – 7/ 8/ 10.