Warning: A non-numeric value encountered in /home/topicser/prilsys.bg/wp-content/plugins/logo-slider/logo-slider.php on line 276
X
Back

ARFA – Персонал и ТРЗ

Изпращане на електронни /криптирани/ документи

След като сте въвели данните за Вашия email клиент в модул “Заплати и Човешки ресурси – ARFA”.

Трябва да въведете e-mail на получателя. Първо изберете “Персонал на фирмата” >>> “Данни на персонала” >>> Служителя

В “Лични данни” >>> “Лична електронна поща” се попълва e-mail на получателя

В полето “Лична парола за е-кореспонденция” се попълва паролата за декриптиране на документа. (фиг. 1)

 

Фиг. 1 E-Mail на получателя и декриптираща парола

След като сте изчислили заплатата, може да изберете “Ведомости и фишове” >>> “Фишове” >>> “Електронни фишове” (фиг. 2 )

Фиг. 2 Електронни фишове

След натискане на бутона, програмата изисква Вашето потвърждение за да извърши изпращането на електронния фиш. (Фиг. 3)

Фиг. 3 Потвърждение за изпращане на фишовете

След като фишовете са изпратение, на Вашия екран се визуализира справка за изпратените фишове на служителите (Фиг. 4)

Фиг. 4 Справка за изпратените фишове

На e-mail адреса на получателя се изпраща писмо с фиша като прикачен файл с разширение .FML (Фиг. 5)

  

Фиг. 5 E-Mail получаван от служителя

За да може служителя за отвория своя персонален фиш е необходимо да сте му предоставили “Лична парола за е-кореспонденция”.

Програмата, с която се визуализират електронните фишове може да бъде изтеглена от ТУК.