X

Искане на оферта

Поръчка на софтуер / Искане на оферта

При искане на оферта можете да се свържете с нас по имейл /office@prilsys.bg/ или телефоните на фирмата /02 426 6816/.

Нашите служители са на ваше разположение по всички въпроси свързани както с уточняване на продуктите и параметрите, така и с функционалностите на различните модели с цел да получите нужната информация за оптимизация на поръчката и спомагане направата на информиран избор от ваша страна.