Warning: A non-numeric value encountered in /home/topicser/prilsys.bg/wp-content/plugins/logo-slider/logo-slider.php on line 276
X

Инструкции за инсталация

Препоръчителна компютърна конфигурация за работа с програмния комплекс:

– Няма особени изисквания към компютърната конфигурация, на която ще работи програмният продукт, софтуерът заема около 600 MB от дисковото пространство;

– От ергономични съображения препоръчваме работата с Full HD монитори, препоръчителна минимална резолюция 1280 × 720;

– Допустими за работа са всички версии на операционната система Windows.

1. Инсталиране на „Интегриран програмен комплекс EJ System”

Преди началото на същинската инсталация на продукта е необходимо да се въведат някои данни за настройка. След като данните са въведени, може да се натисне бутонът „Инсталиране” за стартиране на същинската инсталация (фиг. 1).

*Изключително важно е да въведете реален email адрес, който използвате, защото паролата за програмния продукт ще бъде изпратена на зададения от Вас email!

Фиг. 1. Прозорец на инсталатора за „Интегриран програмен комплекс EJ System”

1.1. Първоначално трябва да се избере папката, в която да бъдат поставени всички файлове на програмния продукт. За тази цел трябва да се натисне бутонът „Преглед …”. В появилия се диалогов прозорец (фиг. 2), трябва да се избере папката, в която ще бъдат разположени всички файлове на програмата.

Папките са разположени в дървовидна структура. За преглед на съдържанието на дадена папка, е необходимо да се натисне върху знака „>” вляво от папката. След като необходимата папка е намерена, тя трябва да се натисне с мишката (маркиране) и след това трябва да се натисне бутонът „OK”. С това диалоговият прозорец се затваря и избраната папка се появява в полето отляво на бутона „Преглед…”.

  • Ако вече имате инсталация на модула за “Заплати и Човешки ресурси” – EJ System – ARFA, е желателно да ползвате същатата директория за инсталацията на модул “Счетоводство” – EJ System – COTA. Желателно е да избере самата “Директория”, както е показано на фиг.2, а не самата папка на програмния продукт.

Фиг. 2. Диалогов прозорец за избор на папка за инсталиране на програмата

Ако в избраната папка вече съществува стара инсталация на програмата, то ще се появи съобщение, предупреждаващо за това (фиг. 3). След потвърждаване на съобщението може да изберете друга папка или да продължите инсталацията в същата папка (програмният продукт ще бъде обновен).

Фиг. 3. В избраната папка вече има стара инсталация на програмата

1.2. След като папката е избрана, трябва да се въведат данните за контакт. Полетата за име, адрес и e-mail адрес на потребителя не може да бъдат празни.

*Изключително важно е да въведете реален email адрес, който използвате, защото паролата за програмния продукт ще бъде изпратена на зададения от Вас email!

1.3. Най-накрая трябва да се посочи дали да се изведе икона за програмата на екрана на монитора. Това става чрез маркирате на кутийката, разположена над бутона „Инсталиране”. Ако кутийката се демаркира, то на работния плот няма да бъде създадена препратка към програмата и тя ще може да се стартира само от папката, в която е била инсталирана.

1.4. След като данните за настройка са въведени, трябва да се натисне бутонът „Инсталиране”. При това, ако е била избрана папка, в която има стара инсталация на програмата, се появява диалогов прозорец, който изисква потвърждение за обновяването на продукта (фиг. 4). При натискане на бутона „Yes” инсталацията продължава и старата програма се обновява. Ако се натисне бутонът No”, то инсталацията се прекратява и може да се избере нова папка, натискайки бутона „Преглед …”.

Фиг. 4. Диалогов прозорец за потвърждение на обновяването на продукта

1.5. Инсталацията на „Интегриран програмен комплекс EJ System” продължава с преглед на лицензионното споразумение за използване на продукта. На екрана се появява диалоговият прозорец „Лицензионно споразумение“ (фиг. 5), в който са описани условията за използване на програмата. За да прегледате цялото съдържание на Лицензионното споразумение, използвайте стрелките и плъзгача, разположени в десния край на текстовото поле (натискането върху стрелката в долния край на полето довежда до превъртане на текста надолу).

Фиг. 5. Диалогов прозорец за преглед на Лицензионното споразумение

1.6. Инсталацията може да продължи само ако сте съгласни с условията на Лицензионното споразумение. Това се оказва чрез натискане на бутона „Приемам“ в долната част на диалоговия прозорец. При натискане на бутона „Отказ“ инсталацията се прекратява и прозорецът на инсталатора може да бъде затворен чрез натискане на бутона с хиксчето в горния десен ъгъл.

1.7 След натискане на бутона „Приемам“ започва свалянето на необходимите файлове и инсталирането им на компютъра. Информация за процеса на сваляне и инсталиране се извежда в текстовото поле и в пълзящите индикатори, разположени под бутона „Инсталиране” (Фиг.6).

Фиг. 6. Програмният продукт се инсталира

В края на инсталацията, ако тя е преминала успешно, в текстовото поле се добавя надписът: „Програмният продукт е инсталиран.” (фиг. 7).

Фиг.7 Програмния продукт е инсталиран успешно

1.8 След преминала успешна инсталация на вашият “Работен плот”/”Desktop” ще се появи иконата за модула “Счетоводство” (Фиг. 8)

Фиг.8 Икона на новият модул “Счетоводсвто” – EJ System – COTA

1.9 До няколко минути /не повече от 5/ трябва да получите на зададения от Вас email, писмо със заглавие “Активация на “Интегриран програмен комплекс EJ System”. В писмото е прикачен Вашият уникален код за програмата (Фиг.9)

Фиг. 9 Писмо с парола за първоначален достъп до модула “Счетоводсвто”

След като сте получили писмото и имате първоначалната парола за достъп може да стартирате програмния продукт (Фиг.10) и да въведете паролата която сте получили.

Фиг. 10 Първоначален екран за въвеждане на парола получена по email

След потвърждаването на паролата с натискането на бутона “Да”, Ви излиза съобщението, което Ви напомня да смените паролата си (Фиг.11).

Фиг.11 Съобщение за смяна на първоначалната парола

1.10 За да смените Вашата парола е необходимо да излезете от това съобщение натискайки бутова “<<” в горния десен ъгъл. След това трябва да влезете в “Администриране на комплекса”, който се намира в долния ляв ъгъл (Фиг. 12)

Фиг.12 Администриране на комплеса /Служи за промяна на паролата/

След това трябва да изберете “Оператори и пароли” (Фиг 13.)

Фиг.13 “Оператори и пароли” от секция “Администриране на комплеса”

Избирайки го Ви се отваря нов прозорец, в който може да смените първоначалната си парола получена по email (Фиг 14).

Фиг.14 Оператори и пароли – смяна на първоначалната парола получена по email.

Въвеждате желаната от Вас парола /максимална дължина на паролата 10 символа/и потвърждавате с “Enter” от клавиатурата.

Вече сте готови да започнете работа с модул “Счетоводсвто” – EJ System – COTA.

1.11 Възможно е след стартирането на модул “Счетоводство” на екрана да ви се изведе съобщение за настройка на монитора Ви (Фиг.15). Съветваме Ви да избере “ДА” за да може програмата да предложи най-добарата резолюция за Вашият монитор, както и да маркирате отметката за “Съобщението да не се показва повече”.

Фиг. 15 Съобщение за автоматична настройка на монитора.

2. Грешки

При инсталирането на програмния продукт е възможно да възникнат грешки. Голяма част от грешките се дължат на проблеми с Интернет. Така например е възможно интернет доставчикът временно да е прекъснал достъпа Ви до Интернет, възможно е инсталационният сървър временно да не е достъпен (заради обновяване на данните, претоварване), също така е възможно да е изключен мрежовият кабел на компютъра Ви. В голяма част от случаите това е временно явление. Ето защо при настъпване на подобен вид грешка е препоръчително да бъде направен нов опит за инсталиране след няколко минути.