Warning: A non-numeric value encountered in /home/topicser/prilsys.bg/wp-content/plugins/logo-slider/logo-slider.php on line 276
X

FINA – Управление финанси

 

 

Програмата за управление на финанси осигурява и поддържа работата на счетоводни и оперативни каси, интегрира подаването на банкови документи с другите модули на комплекса, подпомага изчисляването на дивиденти и други операции свързани с управлението капитала на фирмата.

Технологични характеристики

 

 • Многофирмена поддръжка.
 • Едновременна работа на няколко оператора.
 • Възможност за въвеждане на оперативни данни без използването на “мишка”.
 • Ергономични екранни форми на потребителския интерфейс.
 • Подробна контекстна помощна документация.
 • Собствен визуализатор на справки и отчети.
 • Възможност за генериране на различни формати за изход на справките.
 • Работа в мрежа.
 • Работа с различни операционни системи – всички версии на Windows, Linux Ubuntu.
 • Системата може да работи в “облачни” структури.
 • Изградена е сериозна защита на данните от неоторизиран достъп.
 • Отдалечена поддръжка.
 • Собствена система за управление на базата от данни.
 • “FINA – Управление финанси” е изграден с програмната среда ArmSBuilder.

 

Кратко описание на основните функционални възможности
на модул “FINA – Управление финанси”