Warning: A non-numeric value encountered in /home/topicser/prilsys.bg/wp-content/plugins/logo-slider/logo-slider.php on line 276
X

Често задавани въпроси

Каква дата на начисляване/изплащане на осигуровки при трудови правоотношения трябва да посочваме в Декларация образец 6?

От 01.01.2016 има няколко изменения и допълнения в декларация образец 6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 от ЗДДФЛ“. Променен е текстът на т. 18 – дата на изплащане/начисляване в указанията за попълване на декларацията.

Трансфер на данни от FOI7 към EJ System

Прехвърлянето на данните се извършва с функцията: „Сервизни функции” -> “Трансфер на данни FOI7 -> EJ System” При автомотичния пренос на данните от ФОИ7 към EJ System системата извършва пренос на фирмените данни, личните и служебни данни на персонала и стари данни от предишната година, необходими за различните алгоритми за изчисляване на заплатите.