Warning: A non-numeric value encountered in /home/topicser/prilsys.bg/wp-content/plugins/logo-slider/logo-slider.php on line 276
X

Често задавани въпроси

Импорт на аналитични начални салда от файл

Зареждането аналитични начални салда за конкретни сметки чрез експорт на данни от външни информационни носители се извършва в няколко стъпки. Първо задължително трябва да се направи зареждане на синтетичните начални салда – вижте темата Импорт на синтетични начални салда от файл и след това трябва да се направи зареждането на аналитичните начални салда по сметки!

Импорт на синтетични начални салда от файл

Зареждането синтетични начални салда (за целия сметкоплан) чрез експорт на данни от външни информационни носители се извършва в няколко стъпки. Стартирането на функцията за зареждането на начални салда става като от раздел “Данни и настройки” се избере функцията “Начални салда”.

Неплатен отпуск – осигуряване на служителите и задълженията на работодателя

Кодексът на труда предвижда правото на служителя на неплатен отпуск. Няма ограничение в размера му, но трябва да се има предвид, че неплатеният отпуск до 30 работни дни в една календарна година се признава за трудов стаж (чл.

Справка за извънреден труд.

Полагането на извънреден труд е често срещано. Той може да е в: работни дни; почивни дни; празници; и др; В програмата тези настройки се задават от  Данни и настройки >>> Пера за възнаграждения >>> Пера като % (Фиг.

Може ли данните за регистрираните по ЗДДС контрагенти да се попълват автоматично?

Да, при въвеждане на нов доставчик или клиент е достатъчно да въведете неговия БУЛСТАТ и с едно кликване върху бутона „авто попълване“ останалите данни ще бъдат попълнени автоматично. Така ще си спестите въвеждането на името на контрагента, неговата държава, ДДС номер и адрес.

Можем ли да добавяме подсметки към инициализирана сметка в сметкоплана?

В темата разглеждаме специфичен пример, при който в сметкоплана сметка “401 Доставчици” вече е инициализирана, но е необходимо към нея да се добавят една или няколко подсметки (например сметка “4011 Доставчици от страната” и сметка “4012 Доставчици от ЕС”).

Грешки при формиране на дневници по ДДС

В предишната тема вече обяснихме как се формират дневниците по ДДС. Избираме “Справки и отчети” >>> ” ДДС – обработки и справки” >>> “”Формиране на дневниците по ДДС”, както е показано на Фиг.

Формиране на дневници по ДДС – подаване към НАП и справки

Данните за изготвянето на справката-декларация по ДДС се взимат от дневниците за покупки и продажби, като освен автоматично извлечените от дневниците данни, декларацията съдържа клетки, които следва да бъдат попълнени след обстойна преценка на данните и проследяване на процедурите по чл.

Изтриване на платена фактура

Ако сте се опитвали да изтриете фактура по която има извършено плащане най-вероятно сте се сблъскали с това съобщение. Фиг.1 Не можете да изтриете документ, по който има извършени плащания За да изтриете фактурата е необходимо да натиснете бутона “i” намиращ се в дясната част на екрана, както е показано на Фиг.

Импорт на данни от банка

Част от банките в страната предоставят на представителите от определена фирма, която е техен клиент, информация във файл за извършените от фирмата операции или транзакции чрез банката за конкретен период от време, който не е по-голям от един месец.