Warning: A non-numeric value encountered in /home/topicser/prilsys.bg/wp-content/plugins/logo-slider/logo-slider.php on line 276
X

FIXA – Активи и Инвентар

Импорт на структура и данни за дълготрайни активи в EJ System модул „FIXA – Активи и иинвентар“ от стандартен CSV файл

Импортирането на структурата и данните за дълготрайните активи към модула за дълготрайни активи на EJ System от стандартен CSV файл се извършва в три етапа. Първият етап включва подготовката на CSV файл съдържащ необходимата за импортирането структура и данни.

Импорт на структура и данни за дълготрайни активи от ФОИ7 към EJ System модул „FIXA – Активи и инвентар“

Импортирането на структурата и данните за дълготрайните активи от ФОИ7  към модула за дълготрайни активи на EJ System се извършва в три етапа. Първият етап включва подготовката на текстов файл със съответстващата структура и данни от ФОИ7.