X

EJ System Standart

Настройки за автоматично изпращане на електронни документи и писма чрез EJ System

В EJ System  е разработена възможност да се изпращат електронни писма и документи чрез e-mail на потребителя/фирмата. Необходимо е администраторът на комплекса предварително да направи съответните настройки в административния модул на EJ System, които са специфични за различните електрони пощи.

Как да използваме приложението за отдалечен достъп на EJ System

Работата с множеството модули на EJ System дава много богати функционални възможности. В реалния работен процес понякога възникват специфични казуси (поради допуснати грешки или двусмислено тълкуване на закони и разпоредби, или проблеми от софтуерен и хардуерен характер), за решаването на които, клиентите се обръщат за съдействие и помощ към нашите специалисти.

Започване на нов период (създаване на нова година за фирмата)

В EJ System данните за всяка от фирмите се групират по години. Данните за всяка нова година се формират на базата на данните от предходната година. По такъв начин няма да имате необходимост да ги въвеждате наново.