X

BONA – Склад

Импорт на документи за Доставка в модул BONA-Складово стопанство на EJ System

В модул EJ „BONA – Склад“ е разработена възможност за импортиране на данни за СМЦ  от фактура за доставка, която е пристигнала от външна система в  складовото стопанство. За да се осъществи този импорт е необходимо съдържанието на фактурата да бъде подготвено във файл с формат, който може да се обработи от системата.

Импорт на структура и данни за СМЦ от системата за склад на ФОИ7 към модул “BONA – Склад” на EJ System

Импортирането на структурата и данните от системата за склад на ФОИ7  към модула за склад на EJ System се извършва в три етапа. Първият етап включва подготовката на файл със съответстващата структура и данни от ФОИ7.