X

Дистрибутори

Фирма Приложни Информационни Системи ООД разширява своята дистрибуторска мрежа на територията на цялата страна.

Ако вашата дейност е в сферата на счетоводството,ако познавате нашите програмни продукти или имате опит със счетоводни софтуери и имате желание да разширите своята дейност не се колебайте да се свържете с нас.

Фирма Приложни Информационни Системи предлага, обучение и  атрактивни условия за заплащане на своите дистрибутори .

Вашите запитвания очакваме на e-mail: office@prilsys.bg или на телефон 02 / 426 68 16.

Дистрибуторът осъществява следните дейности:

    • извършва обучения за работа със софтуерните продукти;
    • предоставя консултации – отдалечено (по телефон или интернет връзка) или на място, във връзка с работата на продуктите EJ System;
  • подпомага при решаване на специфични казуси по работата с програмните родуктите и оказване на методологична помощ свързана с функционирането на софтуера;
Дистрибутор: Янтар Консулт ЕООД
Лице за контакт: Янко Тодоров
Град: София
Телефон 0887 726 651
E-Mail: ytodorov@abv.bg
Дистрибутор: Инбаланс София ООД
Лице за контакт: Отдел ТРЗ и ЛС
Град: София
Телефон 02 963 02 57
E-Mail: trz@inb.bg
Дистрибутор: Инбаланс Пловдив ЕООД
Лице за контакт: Отдел ТРЗ и ЛС
Град: Пловдив
Телефон 032 266 660
E-Mail: plovdiv@inb.bg