Warning: A non-numeric value encountered in /home/topicser/prilsys.bg/wp-content/plugins/logo-slider/logo-slider.php on line 276
X

EJ System с нов сайт

КЪМ САЙТА

Продукти

Интегриран софтуерен продукт за бизнес управление и контрол. Комплексът от програми е подходящ както за малки така и за големи фирми и счетоводни кантори. Уникално съчетание на ергономичен потребителски интерфейс и богати функционални възможности. 

Програмата е подходяща както за малки така и за големи фирми и счетоводни кантори. Включва в себе си функции на оперативното и управленското счетоводство. Позволява съставянето на собствен сметкоплан. Интуитивна е и значително намалява допусканите счетоводни грешки. 

Програмата включва в себе си управление на Личен състав, ТРЗ, Парични средства и Човешки ресурси. Лесно адаптиране към бизнес модела на всяка фирма. С нея лесно може да подготвите документи за НАП, НОИ, масови плащания и др. 

 

 

Програмата съдържа всичко необходимо за организиране и водене на пълен отчет на материалните, нематериалните и финансовите нетекущи активи и инвентар: придобиването и движението им, амортизационни планове, инвентарна книга, осчетоводяване на месечни амортизации. 

Програмата е подходяща както за малки така и за големи фирми и счетоводни кантори. Включва в себе си функции за лесно водене, отчитане и контрол на голямо разнообразие от стоки и изделия, както и функции осигуряващи възможност за извършването на разнообразни операции със стоките и материалите в складовете. 

Клиенти